Цикл міркувань про ... 4

Ч. 4.Для українських реалій існує цілий комплекс проблем, з яким зіштовхнулися представники національної еліти. Все це було зумовлене прийняттям Конституції України та розподілом повноважень гілок влади, формуванням багатопартійності, визначенням зовнішньополітичних пріоритетів.
Останні президентські вибори 2010 р. в Україні засвідчили про створення якісно нової концепції розвитку політики, шляхом чіткого розподілу повноважень між владними інститутами, повернувшись до редакції Конституції 1996 р. Таким чином, політичні реалії і процеси в Україні набувають нового забарвлення після рішення Конституційного Суду щодо скасування політичної реформи 2004 року. При зміні форми правління на президентсько-парламентську республіку в Україні важелі впливу на прийняття політичних рішень дедалі більше набувають рис централізованого узгодження, проте можуть привнести конструктивізму в їх обробку. Отже, модернізована форма державного правління може суттєво вплинути на процедури прийняття рішень та виявити її контекстуальний сегмент демократичного розвитку.Є ще одна особливість. Коли говорять про громадянське суспільство, як індикатор демократичного розвитку то слід також враховувати ступінь залучення громадської думки при прийнятті загальнозначущих рішень. Що може бути приємнішим від того коли ми відчуваємо власну затребуваність і те, що до нашої думки дослухаються. Отут і толерантність, вміння вислухати, терпиме ставлення до думки іншої особи.
Далі більше.
В ретроспективі трансформаційних процесів ми чітко виокремлюємо братні нам народи за ступенем звільнення від радянського панування, що не завжди було вже таким негативним, як змальовують. Проте панування партійної номенклатури та визначення цього привілейованого класу при фактичному існуванні тотального егалітаризму створювало передумови до накопичення критичної маси і неминучим була реалізація принципу точки біфуркації.
Потреба в зміні орієнтирів та запозичення принципів прийняття рішень провокує український політику на, часто, незважені кроки з метою реалізації своїх амбіцій проте вони, як правило, несуть виключно особистісний характер.
Змінити можна те, що піддається переосмисленню. Такий аналіз дає нам шанс на розуміння власної значимості в контексті національного розвитку та пропагування своїх національних переконань та цінностей. Підвищувати рівень політичної культури за допомогою простих меседжів сьогодні вже не є доречно, виголошувати примітивні фрази про існування єдиного курсу також не увінчується успіхом. Тоді виникає питання, яким чином здійснювати поширення ідей та в якій формі подавати власні судження іншим. Ніхто нікому не заперечує піддаватися та здійснювати міжособистісну комунікацію. Це допомагає обмінюватися досвідом та набувати нові якості сприймання навколишніх потенцій.
 
Далі буде ...

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте